Maritime Project Consultancy
- Tilt flexibiliteit in managementcapaciteit naar een hoger plan -


Maritime Project Consultancy ondersteunt bedrijven in de maritieme branch, door te voorzien in management- en consultancy-oplossingen op maat.

Tom Oomkens, eigenaar en oprichter van Maritime Project Consultancy, is al vele jaren actief in de scheepsbouwwereld op middel- en hoger management niveau. Door de opgebouwde kennis en ervaring is hij in staat vanuit Maritime Project Consultancy snel en vakkundig uw project of bedrijf te doorgronden, doeltreffend te acteren en passende oplossingen te genereren.

Maritime Project Consultancy kenmerkt zich door:

 • Analytisch vermogen en kundigheid om helder probleemstellingen, doelstellingen en aanpak te formuleren
 • Communicatief en commercieel ingesteld
 • Ervaring en kennis op het gebied van leiding geven, motiveren en coachen van medewerkers
 • Vakkundig plannen, begroten en budgetteren
 • Theoretische en praktische scheepsbouwkennis
 • Flexibele instelling en improvisatievermogen: ook werken op onregelmatige tijden en uiteenlopende (buitenlandse) locaties is geen probleem

Maritime Project Consultancy kan u of uw bedrijf op vele vlakken van dienst zijn. Kijk verder bij de diverse specialismen op deze site, wat wij te bieden hebben op het gebied van:

 


Maritime Project Consultancy provide tailor-made management and consultancy solutions to the maritime world.

 Tom Oomkens, owner and founder of Maritime Project Consultancy, has an impressive reputation in the shipbuilding world at middle and senior management level. With the knowledge and experience he brings into Maritime Project Consultancy, he is able to understand, effectively act on and generate appropriate solutions for your project or business challenges in a quick and professional manner.

Maritime Consultancy Project is characterised by:

 • Analytical skills and ability to clearly formulate problem definition, objectives and solutions
 • Good communicative and commercial skills
 • Experience and knowledge in the fields of management, leadership, motivating and coaching employees
 • Competence in planning and budgeting
 • Theoretical and practical shipbuilding/naval architecture knowledge
 • Flexible attitude and ability to improvise: working irregular hours and at different (foreign) locations is not a problem

Maritime Project Consultancy can be of service to you or your business in many areas. Please investigate the various specializations we have to offer, on this site: